Chytré ovládanie zavlažovania

Smart Home Systems

Ovládanie zavlažovania vám zjednoduší a zefektívni prácu na vašom trávniku či záhrade.
V Spojených štátoch samotná spotreba vody vonku predstavuje v priemere viac ako 35 miliárd litrov vody denne, najmä na zavlažovanie. Až 50 % tejto vody sa premrhá v dôsledku nadmerného zalievania spôsobeného neefektívnosťou tradičných metód a systémov zavlažovania. Riešením je technológia inteligentného zavlažovania.
smarthome-systems-chytra-meteostanica-smart-garden-system-chytre-ovladanie-zavlazovania-02
Inteligentné zavlažovacie systémy automaticky prispôsobujú zavlažovacie plány a časy chodu tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám danej lokality. Tieto ovládače výrazne zlepšujú efektívnosť využívania vonkajšej vody.
Na rozdiel od tradičných ovládačov zavlažovania, ktoré fungujú podľa prednastaveného naprogramovaného plánu a časovačov, inteligentné ovládače zavlažovania monitorujú počasie, pôdne podmienky, vyparovanie alebo spotrebu vody rastlinami, aby automaticky prispôsobili plán zavlažovania skutočným podmienkam lokality.

Senzory pôdnej vlhkosti používané s inteligentnými ovládačmi zavlažovania

Inteligentné ovládače zavlažovania založené na snímači pôdnej vlhkosti využívajú jednu z niekoľkých osvedčených technológií na meranie obsahu pôdnej vlhkosti. Keď sú zakopané v koreňovej zóne trávnika, stromov alebo kríkov, senzory presne určia úroveň vlhkosti v pôde a prenesú túto hodnotu do riadiacej jednotky. Riadiaca jednotka na základe získaných hodnôt dokáže rozhodnúť, pre ktoré zavlažovacie zóny má alebo nemá spustiť závlahu. Môže sa stať, že iné časti záhrady potrebujú iné množstvo, alebo frekvenciu zavlažovania.

K dispozícii sú dva rôzne systémy založené na senzoroch pôdnej vlhkosti:

– Závlahové systémy so fixným cyklom, ktoré sú nastavené ako tradičné časové ovládače, s plánmi zavlažovania, časmi spustenia a trvaním. Takýto systém zavlažovania zastaví ďalšie plánované zavlažovanie, keď je v pôde dostatok vlhkosti. Tento spôsob zavlažovania je vhodný najme pre trávniky, kríky a stromy.
– Zavlažovanie vodou na požiadanie nevyžaduje žiadne programovanie dĺžky zavlažovania (iba časy začiatku a dni v týždni zavlažovania). Má užívateľom nastavenú dolnú a hornú hranicu, ktorá spustí zavlažovanie, keď úroveň vlhkosti pôdy nedosiahne tieto úrovne. Tento spôsob zavlažovania je vhodný najme pre rastliny s úrodou ako sú papriky, paradajky, mrkvy a iné.

Inteligentné ovládače zavlažovania šetria vodu a peniaze

Odborníci súhlasia s tým, že inteligentné zavlažovacie systémy a ovládače v porovnaní s tradičnými ovládačmi zavlažovania šetria vodu v rôznych scenároch. Niekoľko kontrolovaných výskumných štúdií naznačuje značné úspory vody kdekoľvek od 30 do 50 percent.
Zahraničné výskumné štúdie ukázali, že inteligentné ovládače zavlažovania ušetria až o 20 percent viac vody ako tradičné ovládače zavlažovania.

Ako môže inteligentné zavlažovanie prispieť k úsporám nákladov a ochrane životného prostredia.

1. Znižuje spotrebu vody

Inteligentné zavlažovanie môže značne znížiť spotrebu vody v porovnaní s tradičnými metódami. Inteligentné zavlažovacie systémy používajú senzory na meranie vlhkosti pôdy, teploty a počasia, aby určili, kedy a koľko vody je potrebné pre rastliny. Toto zabezpečuje, že sa voda používa iba vtedy, keď je to nevyhnutné, a zabraňuje sa plytvaniu vody, čo vedie k úspore nákladov na vodu.

2. Zvyšuje účinnosť zavlažovania

Tradičné zavlažovacie systémy môžu byť neefektívne a plytvať vodou, čo vedie k nadmernej spotrebe a nákladom. Inteligentné zavlažovanie zvyšuje účinnosť zavlažovania, pretože senzory merajú vlhkosť pôdy a určujú, kedy a koľko vody sa má použiť. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že sa rastliny zavlažujú presne vtedy, keď to potrebujú, a že sa používa len toľko vody, koľko je potrebné.

3. Pomáha predchádzať chorobám a škodcom

Inteligentné zavlažovanie pomáha predchádzať chorobám a škodcom tým, že sa zabezpečí, že sa rastliny zavlažujú v správnom čase a v správnej dávke. Keď sú rastliny zavlažované príliš často alebo príliš málo, môžu sa stať náchylnými na choroby a škodcov. S použitím inteligentného zavlažovania zabezpečíte, že rastliny dostanú presne toľko vody, koľko potrebujú pre zdravý rast.

Pár slov na záver

Všetky spomenuté inteligentné vlastnosti, plánovanie a povedomie o počasí sú najväčším dôvodom pre upgrade vašej záhrady na inteligentnú – ušetrí vodu a na oplátku vám ušetrí peniaze na účte za vodu.
Veríme, že vám tento článok poskytol veľa zaujímavých informácií. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Chcem automatizovať závlahu...

S nami je to možné, stačí nás kontaktovať a mi vám poskytneme cenovo dostupné riešenie šité na mieru, profesionálne služby a vysokú spokojnosť.