Smart Home Systems

Ochrana osobných údajov a cookies

Ak ste našim zákazníkom, pravidelným predplatiteľom alebo jednoducho návštevníkom našej webovej stránky, chceme vám dôrazne zaručiť, že vaše súkromie a ochrana osobných údajov sú pre nás najvyššou prioritou. Ako vážený zákazník, spracúvame vaše osobné údaje ako správca, a preto sme zodpovední za ich bezpečnosť a dôvernosť. V súlade s pravidlami Všeobecnej nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) sme zaviedli opatrenia a politiky na ochranu vašich osobných informácií.

Kto sme:

Prevádzkovateľom je spoločnosť PRIVILEG.SK s.r.o., IČO: 45243140, so sídlom: Veterná ulica 2283/43 (apollo centrum), 931 01 Šamorín, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 24586/T, ktorá prevádzkuje webovú stránku smarthomesystems.info. Naša spoločnosť určí, ako budú vaše osobné údaje spracovávané a za akým účelom a na akú dobu.

Kontaktné údaje:

Ak chcete počas spracovania kontaktovať nás, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 915 586 655 alebo na e-mailovej adrese: info@smarthomesystems.info.

Vyhlásenie:

Vyhlásime, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov plníme všetky zákonné povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy, najmä z GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Konkrétne zaručujeme, že:
 • Budeme spracúvať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho základu, najmä na základe oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo s vášho súhlasu.
 • Splníme informačnú povinnosť podľa článku 13 GDPR ešte pred začatím spracovania osobných údajov.
 • Poskytneme vám podporu a umožníme vám uplatňovanie a plnenie vašich práv vyplývajúcich z GDPR.

Právny základ a účely spracúvania:

Vaše osobné údaje spracúvame z nasledujúcich dôvodov:
 • Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy: Vaše osobné údaje, ako sú fakturačné údaje, kontaktné informácie a údaje o objednávkach, spracovávame na účely poskytovania našich služieb a plnenia zmlúv, ktoré sme s vami uzavreli.
 • Oprávnený záujem: Ak sme získali váš súhlas, môžeme spracúvať vaše osobné údaje na účely oprávnených záujmov, ako je zlepšovanie našich služieb, personalizácia ponuky a marketingové aktivity. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
 • Zákonné povinnosti: Ak sme povinní zákonom, môžeme spracúvať vaše osobné údaje na splnenie právnych povinností, ako je vedenie účtovníctva, plnenie daňových povinností a dodržiavanie iných legislatívnych požiadaviek.

Doba uchovávania osobných údajov:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len počas nevyhnutného časového obdobia potrebného na dosiahnutie účelu spracovania, pokiaľ neexistujú iné právne dôvody alebo povinnosti na ich uchovávanie. Po uplynutí tejto doby budeme vaše údaje zabezpečene vymazať alebo anonymizovať.

Ak ste nám udelili súhlas na zasielanie newsletterov, vaše údaje uchovávame po dobu trvania tohto súhlasu, ak predtým svoj súhlas neodvoláte prostredníctvom zrušenia odoberania našich newsletterov.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám:

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s dôveryhodnými tretími stranami, ktoré nám poskytujú služby, ako sú platobné brány, doručovatelia, poskytovatelia cloudových služieb atď. Zaručujeme, že tieto tretie strany budú vaše údaje spracovávať v súlade s platnými zákonnými predpismi a nariadením GDPR

Vaše práva:

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenositeľnosť údajov a námietku voči spracúvaniu. Môžete tiež kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov na účely oprávneného záujmu. Pre vykonanie svojich práv môžete kontaktovať našu organizáciu.

Záver:

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 01.06.2023.

Informácie o cookies

Aké súbory cookies používame

Na našej webovej stránke SHS používame súbory cookies s cieľom zlepšiť služby a poskytnúť lepšie užívateľské skúsenosti. Súbory cookies sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo vašom prehliadači a pomáhajú rozlišovať jednotlivých užívateľov. Tieto súbory sa načítavajú pri návšteve našej stránky SHS.

Súbory cookies nám pomáhajú nasledovne:

 • Zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky SHS
 • Poskytujú informácie o tom, ktoré stránky a funkcie sú najčastejšie používané návštevníkmi. Tieto informácie nám umožňujú zlepšiť web SHS

Existuje niekoľko typov súborov cookies, ktoré používame na našej stránke:

 • Krátkodobé cookies (session cookies): Tieto súbory cookies sú dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do momentu, kým nezatvoríte prehliadač.
 • Dlhodobé cookies (persistent cookies): Tieto súbory cookies zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšie, alebo až kým ich manuálne neodstránite. Doba ich ukladania závisí od nastavenia cookie vo vašom prehliadači.

Rozlišujeme aj niekoľko funkcií, ktoré súbory cookies plnia:

 • Analytické cookies: Tieto súbory cookies nám pomáhajú zlepšiť užívateľský komfort webovej stránky SHS tým, že nám poskytujú informácie o tom, ako ju používate (napr. typ a rozlíšenie prehliadača)
 • Esenciálne cookies: Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre základnú funkčnosť webovej stránky SHS

Ako odmietnuť používanie súborov cookies

Používanie súborov cookies môžete nastaviť vo svojom internetovom prehliadači. Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookies v predvolenom nastavení. Avšak môžete súbory cookies odmietnuť alebo nastaviť používanie iba niektorých súborov cookies prostredníctvom nastavení vášho prehliadača.

Ak chcete získať viac informácií o prehliadačoch a spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies, môžete navštíviť nasledovné stránky (v závislosti od používaného prehliadača):